Läk dig själv på djupet

Kursen ger dig förutsättningar att komma åt de naturliga läkningsprocesserna i kroppen genom tekniker för nervreglering och neuroplasticitetsträning. Du får hjälp att hitta din inre motivation och värderingar för att sätta hållbara mål som du på djupet vill uppnå. Din självkänsla blir stärkt och ditt inre barn läkt. Du lär dig hantera vardagens krav och stress för att frigöra mer energi. Du skapar en förmåga att organisera din vardag, lägga tid på rätt saker och fullfölja uppgifter för att nå uppsatta mål.

Kursens upplägg

Kursen löper över 1 år med

 • 4 seminarier (3+2+3+2 dagar)
 • online coaching varannan vecka
 • fria kroppsanalyser
 • hemuppgifter

Kursinnehåll

 • Neuroplasticitetsträning
 • Självläkning av utmattning, ME, ångest, depression, fibromyalgi, IBS, kronisk smärta med mera 
 • Läk ditt inre barn
 • Stärk din självkänsla och självmedkänsla
 • Hitta dina sanna värderingar
 • Hitta din inre motivation
 • Sätt hållbara mål som DU vill uppnå
 • Självledarskap
 • Balans i livet
 • Lär dig bemästra faktorer som gör att du kan leva ett lyckligare liv med en känsla av sammanhang och meningfullhet  


Vad betyder neuroplasticitet?

Neuroplasticitet betyder hjärnans förmåga att förändras. Det innebär att hjärnan har en förmåga att ändra både fysisk struktur och funktionell organisation. Tidigare trodde man att hjärnan var oföränderlig efter barndomens utveckling. Efter flera decenniers forskning har man funnit att detta inte stämmer och vi står mitt i ett stort paradigmskifte där forskare funnit att neuroplasticitet förekommer hela livet. Genom tankar och beteenden har vi en förmåga att ändra vår hjärnas struktur och funktion. På kursen lär du dig tekniker för att reglera det limbiska systemet i hjärnan för att komma åt missanpassade stressreaktioner som är involverade i många kroniska åkommor som ME, fibromyalgi, ångest, depression, IBS, kronisk smärta, utmattningssyndrom med mera.

Vilka substanser kontrollerar mitt mående?

I kroppen finns hormoner och signalsubstanser som reglerar hjärnans och kroppens funktioner. Hjärnan och kroppen är totalt integrerade genom dessa substanser. Substanserna reglerar bland annat smärta och olika känslor. På kursen lär du dig tekniker och vanor för hur du kontrollerar och stimulerar de olika substanserna som tex dopamin, oxytocin, serotonin, endorfin, kortisol, testosteron och östrogen.

I kroppen finns nerver, muskelhinnor och andra strukturer som man genom mekanisk påverkan kan få att stimulera substanserna. Genom fysik aktivitet och rörelseträning kommer man åt dessa strukturer. Ett exempel som vi jobbar med i kursen är vagusnerven. Stimulering av vagusnerven kan ge upphov till kraftig antiinflammatorisk effekt samt reglering av stressresponser. Låggradig kronisk inflammation är bidragande till de flesta kroniska åkommorna. Du kommer även lära dig om antiinflammatorisk kost och hur du implementerar det i en hållbar livsstil. Du kommer utforska dig själv på djupet och hitta din inre motivation och glädje med fysisk aktivitet.

Vilka tekniker används under kursen?

Vi kommer jobba integrerat med holistisk positiv psykologi, näring, träning och återhämtning.
Inom positiv psykologi fokuserar man inte bara på att kurera psykisk ohälsa. Det handlar om att vi som människor vill leva meningsfulla liv, hitta och ägna sig åt att utveckla våra styrkor och goda egenskaper samt stärka upplevelserna av social samvaro, arbete och fritid. Den holistiska aspekten kommer in i vår förmåga att få ihop helheten till en hållbar livsstil som just du trivs med.
Med stöd av de sju goda vanorna sammanställt av Stephen R. Covey kommer du lära dig tidlösa principer och hållbart självledarskap som kommer hjälpa dig resten av livet. Med tekniker från Annie Hoppers DNRS (Dynamisk Neural Retraining System) och andra nervregleringstekniker får du tillgång till medveten träning av neuroplasticitet, visualisering och självläkning på djupet. Med inspiration från David JP Phillips lär du dig blanda en daglig angels cocktail av hormoner och signalsubstanser. Vi jobbar med olika tekniker för att hitta dina sanna värderingar, hitta din inre motivation, stärka självkänslan, läka ditt inre barn, stärka självförtroendet, hantera stress samt sätta upp hållbara mål och handlingsplaner. Läran om den antiinflammatoriska kosten är vetenskapligt underbyggd och till stor del baserad på Dr. Stig Bengmarks forskning inom området.

Får jag hjälp av läkare och coacher?

Under kursen har du stöd av vårt team med livsstilscoacher och läkare. Ibland behövs mediciner och kosttillskott för att behandla åkommor och optimera hälsan. Vår läkare är specialistläkare inom allmänmedicin, idrottsmedicin och funktionsmedicin så du kan vara trygg med att det är medicinskt säkert för dig att delta i kursen.

Innan kursstart får du en personlig genomgång med vår läkare. Ni går igenom din hälso- och sjukdomsbakgrund samt eventuella nuvarande mediciner och kosttillskott. Vid önskemål görs justeringar och förskrivning av recept. Detta säkerställer att vårt team kan vara medvetna om eventuella försiktighetsåtgärder vi behöver ta hänsyn till under kursen.

Under kursens gång kan vissa medicinska förutsättningar förändas och då har du stöd av vår läkare för fortsatta justeringar och uppföljning.

Pris
28 000 kr alt. 2350 kr/mån i 12 månader

I kurspriset ingår 4 seminarier, online coaching varannan vecka, fria kroppsanalyser, fika under seminariedagarna.  

Skicka intresseanmälan till: info@halsaidrott.se
kontakta oss vid frågor 0723 50 33 27

Nästa kursstart

Seminarie 1 (3 dagar): 2-4 feb 2024 – kl 9-16

(Första träffen hålls på Östertullsgatan 18 i Falköping)

Seminarie 2 (2 dagar): 26-27 april 2024 – kl 9-16

Seminarie 3 (3 dagar): 9-11 aug 2024 – kl 9-16

Seminarie 4 (2 dagar): 22-23 nov 2024 – kl 9-16

Det kommer finnas viloutrymmen med möjlighet till vila för dem som behöver det under dagarna.

Plats: 
Hälsa & Idrott, Lassalyckan
Sanatoriebacken 8F
523 33 ULRICEHAMN

För dig som behöver bo över finns hotell i anslutning till vårt center eller vandrarhem ett bit bort. Vid behov ordnas med transport mellan vandrarhemmet och centret.