HUR FÅR DU DINA MEDARBETARE ATT MÅ BÄTTRE OCH PRESTERA MER?
Hälsa & Idrott erbjuder ett hälsoprogram som hjälper företag och medarbetare att må bättre och prestera mer, långsiktigt.

STEG 1
FÖRELÄSNING
 • Inspirerande och motiverande föreläsning
 • Syfte: öka kunskap och förståelse för bättre hälsa
STEG 2
TESTER
 • Kroppsanalys BIVA
 • Evt blodprover
 • Läkarsamtal
  vid behov
STEG 3
LIVSSTILSPLAN
 • Individuellt samtal med hälsocoach
 • Utgår från mätningarnas resultat och personens förutsättningar
 • Tar fram en hälsoplan med tydliga mål.
STEG 4
UPPFÖLJNINGAR
 • Uppföljning med ny kroppsanalys
 • Visar resultaten av åtgärderna
 • Justeringar i planen och nya mål

FÖRELÄSNING
Hälsocoachen kommer ut till ert företag. Inledningsvis hålls en inspirerande föreläsning.
 På ett pedagogiskt sätt går coachen igenom hur man med hjälp av fysisk aktivitet och kost kan må bättre, optimera sin sömn, hantera sin stress samt förebygga skador och livsstilsrelaterade sjukdomar. Ni får beskrivet hur kroppens hormoner och signalsystem påverkas av kosten och hur man skapar en bra balans med hjälp av näring och bra energikällor.

Detta kan även kombineras som en paketlösning med kroppsanalyser och rådgivning av våra hälsocoacher.

KROPPSANALYS
Kroppsanalys utförs med högteknologisk BIVA-mätare som mäter din individuella kroppssammansättning av muskelmassa, fettprocent, vätskebalans, glykogenlager (energidepåer) samt din basala förbränning. Mätningen är viktig för att kunna optimera träning, näringsintag och återhämtning samt för ditt allra bästa välmående på lång sikt.

RÅDGIVNING & LIVSSTILSPLAN
Mätningen följs upp av individuella samtal, personlig behovsanalys och målsättning. Tillsammans utarbetar och justerar medarbetare och hälsocoach successivt en långsiktig livsstilsplan. Under samtalen går coachen igenom personens kroppssammansättning och sätter upp realistiska mål för din kost, träning och återhämtning. Vi anpassar utifrån individuella förutsättningar och hjälper individen att hitta sin inre motivation som behövs för att kunna optimera sin hälsa. Att addera nya vanor i en existerande struktur i vardagen är nyckeln till mätbar framgång. Alla får med sig ett kostprogram och kan även välja till ett träningsupplägg.


Det har väl inte gått någon förbi hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa. Hälsa & Idrott erbjuder företag hälsotester och utifrån resultaten läggs hållbara hälsoplan upp med fokus på kost, träning, stresshantering och återhämtning.

Det handlar om att känna energi och glädje under arbetsdagen, orka med att njuta av sin fritid och komma tillbaka utvilad och nöjd nästa dag. Det ger välmående medarbetare, arbetsglädje och en arbetsmiljö på en helt ny nivå.

Man kan välja många olika fokusområden fysisk styrka, rörlighet, kondition, kost, återhämtning, stress fysisk aktivitet. Vi har analysverktyg för alla de olika delarna inom hälsa. Tillsammans kommer vi fram till vad ert behov är utifrån hur era medarbetare mår, vilka ambitioner ni har och vad just ni önskar att fokusera på.

Läs mer om de olika testerna och tjänsterna vi kan erbjuda under fliken tjänster.