VO2 MAX SYREUPPTAG

Din maximala syreupptagningsförmåga är detsamma som din kondition. Det är ett mått på hur bra hjärtat och kärlen, via blodet, kan skicka ut syre till de arbetande musklerna och hur bra musklerna är på att tillgodogöra sig det syre de får. Testet utförs på löpband eller cykel. Du ökar successivt tempot från lugn till hård belastning intill du absolut inte orkar mer. Under testet bär du en mask som mäter syrehalten i din utandningsluft samt ventilationen (den luft du andas in och ut per minut).

PRIS

1295 kr

TRÖSKELTEST

Under testet mäts dina laktattrösklar (”mjölksyra”) med små blodprov från örsnibben under tiden du löper/cyklar. Vid ett tröskeltest får vi fram dina individuella pulszoner. Utifrån resultatet kan träningen struktureras så att du kan träna på rätt ansträngningsnivå och intensitet vid varje träningspass för att uppnå det resultat du önskar. På så vis kan du på mest effektiva sätt förbättra din syreupptagningsförmåga, uthållighet med mera. Med uppföljande tester kan vi utvärdera resultatet av träningen och justera och optimera träningen. Du får med dig individuella förslag på konditionspass utifrån dina pulszoner för att optimera konditionen.

PRIS

1295 Kr inklusive träningsupplägg