Magbesvär, viktproblem, kronisk sjukdom eller andra hälsoproblem?

Med ett funktionsmedicinskt arbetssätt och behandlingsprocess kan vi hitta och behandla grundorsakerna till dina besvär och underliggande sjukdomar och ge dig möjlighet att leva ett friskt, vitalt och hälsosamt liv. 

Arbetssätt

Funktionsmedicinskt arbetssätt och provtagning.

Ger svar på hur grundorsakerna till dina besvär och eventuella sjukdomar kan behandlas.

Ger din kropp förutsättningar för att läka inifrån och ut.

Ger dig verktyg att själv ta makten över din egen hälsa och möjlighet att utveckla den över tid.

Jobbar med att rätta till de underliggande orsakerna till besvären med hjälp av livsstilsförändringar, läkande mediciner och kosttillskott istället för att lindra symptomen med symtomlindrande mediciner.

Behandlingsprocessen

Pris 15 500 kr

  • 3 läkarbesök
  • Blodprover 55 markörer
  • Löpande hälsocoaching
  • Löpande BIVA mätningar
  • Kostprogram
  • Träningsprogram
  • Stress och sömnhantering
  • Funktionsdiagnos
  • Behandlingsplan

Kostnad för funktionsmedicinska tester tillkommer

Exempel på funktionsmed. tester

SIBO test 2410 kr

Organic acids 3733 kr

Glutenkänslighet och celiakitest 1139 kr

Födoämnesallergier 3173 kr

Total hormonstatus 4129 kr

Sköldkörtel och tungmetaller 3377 kr

Fettsyror 1953 kr