SCREENING STRESS & ÅTERHÄMTNING (HRV)

Med hjälp av elektroder och en liten dosa kopplat över bröstkorgen mäts din ”Heart Rate Variability” under 3 dygn. Utifrån resultatet kan man avläsa belastning vid aktivitet, sömnkvalitet, stress och återhämtning. Detta ger en tydlig bild av hur du påverkas i dagliga situationer och skapar möjlighet att analysera vilka beteende du kan förändra för att utvecklas optimalt.

PRIS

Första screening 1995 kr

Uppföljning 1495 kr